Om Den Frie Udstilling
    

Den Frie Udstilling er Danmarks ældste kunstnersammenslutning, der blev stiftet i 1891 af datidens betydeligste danske billedkunstnere i protest mod den censurerede udstilling på Charlottenborg. Målet var at skabe et alternativ til det etablerede kunstliv og muliggøre en fri og uafhængig kunst – en tendens der spredtes over hele Europa i samme periode. Frigjort fra de traditionelle institutionelle rammer, kunne Den Frie Udstilling vise ny og eksperimenterende kunst.

Af samme grund har Den Frie Udstilling en betydelig plads i dansk kunsthistorie og kulturliv, hvor summen af de mange årlige udstillinger vidner om udviklingen i dansk kunst over et århundrede.

Den Frie Udstilling har i dag 38 medlemmer, og sammenslutningen arrangerer årligt en udstilling i Den Frie Udstillingsbygning, der giver medlemmerne mulighed for at vise deres nyeste værker.

I bestyrelsen sidder
Signe Guttormsen (formand), Jesper Christiansen, Thorbjørn Lausten, Finn Reinbothe og Lis Nogel

ss