ELSEBETH JØRGENSEN
 
Født 1970
Billedkunstner      
Medlem af Den Frie Udstilling siden 2008
 
Ryesgade 111 B, 1. sal
2100 København Ø
elsebethjoergensen@gmail.com
www.mappingmemory.net.
 
Elsebeth Jørgensen arbejder konceptuelt, kontekstuelt og stedsrelateret med fotografi, video, tekst, lyd, bøger og installation. Værkpræsentationer er rumlige montager, hvor forskellige medier, fiktion og fakta sammenstilles. Fotografiet er her både et vigtigt redskab i researchen, en værkkomponent og et konceptuelt anliggende. Hendes praksis er researchbaseret på en måde, hvor hun undersøger steders iboende betydninger og indsamler materiale til videre bearbejdning.
Hun tænker det fotografiske både som handling og visuelt kulturelt erindringsstof. Dette indebærer, at hun ofte arbejder med arkiver i hendes indsamling af researchmateriale, samtidigt med at hun involverer andre mennesker via interviews og anden deltagelse i arbejdsprocessen. Den overordnede arbejdsramme, som hun de sidste år har arbejdet med, handler om forholdet mellem Sted, Historicitet og Fortælling – bl.a. hvordan steder rummer iboende fortællinger og historiske forhold samt hvorledes steder, menneskelige aktiviteter og arkitektoniske rum kan opleves som sammensatte hukommelseskonstruktioner.
Udover en del separatudstillinger, har Elsebeth Jørgensen også deltaget i en lang række gruppeudstillinger i både ind- og udland.
 
UDDANNELSE
Uddannet Det Kgl. Danske Kunstakademi 1995-2002
 
POSTER / i udvalg
Assistent på Kunstmagasinet "Øjeblikket" i 1999-2000
Censor: Optagelse af nye studerende ved Det Jydske Kunstakademi, 2005
Lektor i billedkunst, Det Jydske Kunstakademi, 2006-2007
Censor: Optagelse af nye studerende ved Det Fynske Kunstakademi, 2010
 
SEPARATUDSTILLINGER / i udvalg
•"Erlings Vindue" i Antikvariatet 2B i 2005
• "Cinemagic Tour" på Overgaden, Institut for Samtidskunst i 2005
• "Eftersyn" i Nordatlantens Brygge i 2006
• "Museet som Arkiv", workshop-projekt – www.tilbygningen.dk, Thorvaldsens Museum I 2006
• "Story IV: Cinemagic Tour" i Tallinn City Gallery, Tallinn Kunsthal, I 2007
• "Unofficial Deposited Records" i samarbejde m. Pia Rönicke på Tate Modern, London i 2005–2010
• "Arkivet: Cinemagic Tour & Crystal Palace" på Museet for Samtidskunst i 2010
• Det Danske Kulturinstitut i Edinburgh i 2011
• Hordaland Kunstsenter & Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket Bergen i 2011
 
UDMÆRKELSER / i udvalg
Statens Kunstfonds arbejdslegater • Akademirådets årlige hæderslegat • Det Internationale Billedkunstudvalgs rejselegater, Kunstrådet • Nomineret til Carnegie Awards 2009


Crystal Palace#II: Notes From The Archive - udstillings-
view fra Udstillingen "Cinemagic Tour&Crystal Palace,2010

  
Cinemagic Tour#2: Scenes From An Imaginary Place
- #1, 2005-2006